misab.se
Ring oss 031-570 500
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare
Bränslepumpar
Luftfilter
Tryckregulatorer
Batterier / Bilbatterier
Glödlampor
Olja / Motorolja
Bränslefilter
Båt
Spray
Glykol
Rengöring
Spolarvätska
Rostskydd
Smörjfett
Tillsatser fordon
Elprodukter
Kupéfilter
Marin Olje-/Bränslefilter
Motorpackningar
Oljefilter
Övriga produkter
Företagskund

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

FÖRGASARSATS PENTA AQ120, AQ130 B21, AQ145 B23, AQ151 B230

MONTERINGSANVISNING

FÖRGASARSATS PENTA AQ120 B21, AQ125 B21, AQ131 B23, AQ140 B21, AQ145 B23
 
Beställningsnummer: 6-8851 

MISAB:s förgasarsatser har utvecklats för dig, som önskar bättre prestanda med bibehållen eller förbättrad bränsleekonomi, ljudnivå och körbarhet. 


Får du bekymmer vid montering av förgasarsatsen, är du välkommen att ringa (031-570500) eller e-maila (info@misab.se) till oss. 


INNEHÅLL 

Antal

Benämning Artnr

1 st

Weberförgasare 32/36DGV 5A 22680.005
1 st MISAB-insugningsrör 5-8851
1 st Sportluftfilter 6032
1 st Bränslefilter 8600
2 st Isolerplatta 39150.000
0,3 m Bränsleslang 8mm (förg.-bränslefilter) 261580
0,3 m Bränsleslang 6mm (förg.-bränslefilter) 261560
4 st Nylockmutter M5 3.505
4 st Brickor M5 3.515
2 st Slangklämma 10-16 mm B-5
2 st Slangklämma 8-12 mm A-5
4 st Pinnbult M8 x 40 mm 3.840
2 st Bult Umbraco M8 x 50 mm 3.900
4 st Mutter M8 3.810
6 st Bricka M8 3.820
1 st Reglagearm 45027.036
1 st Reglagesats Använd orginal

Kontrollera att alla detaljerna finns med i satsen innan du börjar monteringsarbetet. 

VERKTYG 
Blocknyckel 8 mm 
Blocknyckel 10 mm 
Blocknyckel 12 mm 
Blocknyckel 13 mm 
Blocknyckel 22 mm 
Spärrhylsa m förlängning och spärr 13 mm 
Skruvmejsel 
Kniv 

 

MONTERING 

Läs först noga igenom hela monteringsanvisningen. 
Ta fram alla verktyg och satsens olika detaljer. Placera dem lättåtkomligt. 

 

Demontering 

1. Börja med att koppla loss plus-polen på batteriet. 
2. Tappa ur cirka 2 liter kylarvätska från kylsystemet. Spara det för senare påfyllning. 
3. Lossa alla anslutningar till insugningsrör, förgasare och luftfilter. Koppla bort röret mellan EGR-ventil och insugningsröret.
4. Demontera nu luftfilter, förgasare och insugningsrör. 
5. Kontrollera insugspackningen mot topplocket. Byt ut den, om den är deformerad (Artnr: 8901, se vår hemsida: misab.se) 

 

MISAB-insugningsröret 

- På vissa Penta motorer måste man fila bort material i en hörnet av insugningsröret där termostaten tar i.

- Montera förgasaren så gasreglagets ända pekar bakåt.

 

Montering av MISAB-insugningsrör och förgasare. 

1. Skruva fast insugningsröret på motorblocket med originalpackningen emellan.
2. På vissa Penta motorer måste 2 st 90mm M8 pultar bort. - Sätt i de 4 pinnbultarna för förgasaren i insugningsröret.
3. Placera isolerplattan (Artnr: 39150.00) ovanpå insugningsröret. 
4. Skruva nu fast förgasaren med flottörhuset pekande framåt med de brickor och muttrar, som medföljer satsen.

 


Anslutning av vajrar, reglage med mera
1. Sätt fast gasreglaget (använd original). Justera längden.

Båtens gasreglage är inställt för dragande (se video).
 


Det behöver ändras till puttande för att fungera med Weber-förgasare(se video).

 

Bild på gasreglage - ändras från dragande till puttande

Bild på reglaget mellan Solex 44 PAI

Bild på reglaget på förgasaren

2. Koppla fast original gasvajer. - Om gasvajern inte har ansluting med 8 mm kula, så skall 5 mm hål borras slipas upp i stället för kulan. Justera in ett spel på 1-3 mm. Enklaste sättet

3. Chokevajern fästes och justeras till lämplig längd (Finns att beställa Artnr: 600). 
4. Kontrollera att vajrarna löper friktionsfritt. 
5. Anslut bromsservoslangen till nippeln på insugningsröret.

På AQ151 A,B,C förekommer är en vakumslang kopplad mellan bränslepumpen och insugningsröret. Den bör om möjligt kopplas in i luftfiltret på förgasaren alternativt ledas ut ett uppsamlingskärl. Luftfiltret är inte förberett för en anslutning av denna typ så vi rekommenderar att man borrar ett hål lika stort som slangen i luftfiltrets bottenplatta och för in slangen i detta. Täta sedan med lämplig material typ plastmassa eller limm. Slangens utgångsnippel kan gå att plugga men vi har inga bekräftade uppgifter på vad effekten av detta blir.

För att ansluta gasvajern i förgasaren utan ett vajerkulände måste man borra bort kulan längst ut på reglaget och trä vajern igenom hålet. 

AQ 151A,B,C har bränsleledning framdraget hela vägen till förgasarna. Detta måste kapas för att kunna ansluta Weberförgasaren till motorn. Kläm sedan fast bifogad bränsleslang på röret med en bifogad slangkämma.


Montering av bränslefilter 

1. Den bifogade 6 mm bränsleslangen ansluts till bensinpumpen. Bränslefiltrets (Artnr: 8601) ena nippel ansluts på 6 mm slangens andra ända. 
2. Från bränslefiltrets andra nippel fortsätter man med den bifogade 8 mm slangen fram till bensinröret på förgasaren. 


Montering av ersättningsluftfilter (Artnr: 6032).

I luftfiltrets bottenplatta finns redan ett uttag för vevhusventilation.
1. Borra ett hål i luftfiltrets bottenplatta. 
2. Skruva fast bifogad nippel för vevhusventilation. 
3. Placera fört filterpackningen ovanpå förgasaren och pinnbultarna. 
4. Lägg bottenplattan på plats och skruva fast den med bifogade nylock- muttrar och planbrickor, så att uttaget för förvärmning pekar framåt- vänster. Insatsen läggs i och locket sätts på. 


Uppstart 

1. Fyll i kylarvätskan, som tappades ur. 
2. Anslut batteriets + pol. 
3. Stäm av Din montering mot varje punkt i monteringsanvisningen. 
4. Starta motorn. 
5. Kontrollera alla slanganslutningar. Täta eventuella läckage. 
6. Varmkör motorn. 
7. Ställ in tomgångsvarvtalet på ca 800 varv med tomgångsskruven, ref 52 på sprängskissen i Weberhandboken, se även vår hemsida (misab.se) under Förgasare/Weber/DGV. 
8. CO-halten ställs in med blandningsskruven, ref 56 på sprängskissen i Weberhandboken, se även vår hemsida (misab.se) under Förgasare/Weber/DGV. Skruva blandningsskruven först i botten. Öppna den därefter 1,5 - 2 varv. CO bör vara 2,5 % på tomgång.


BESTYCKNING 

Weberförgasaren 32/36DGV har levererats med följande bestyckning från oss:

Beskrivning 1:a Steget 2:a Steget Artikelnummer
Huvudmunstycke 155 160 73801.***
E-rör F6 F6 61440.211
Luftmunstycke 160 185 77201.***
Lågfartsmunstycke 50 55 74403.***
Accelerationsmunstycke 50   76226.050
Nålventil 175   79519.174
Flottörnivå 7 mm   Exkl. Packning


Flottörnivå 41 mm exkl packning. Detta gäller om man mäter till flottörens ytterkant. 

Om motorn glödtänder kan ett elektriskt lågfartsmunstycket art nr: 1162 monteras. 

Bestyckningen avser standard B21/B23 motor. Har toppplocket modfierats eller kamaxel byts ut mot en trimmad, måste bestyckningen ändras. Rätt bestyckning kan du då kanske finna i Weberhandboken eller genom körning på en s.k. rullande landsväg. Genom mätning av CO/HC halterna vid olika belastningar och varvtal kan man prova ut rätt munstycken. 

 

TIPS och REKOMMENDATIONER

Till den här satsen kan du använda original mekanisk bränslepump men det är ännu bättre att montera MISABs bränslepump artnr: AP101 som ger ett max flöde av 60 l/tim och ett tryck på max 0,25 Bar alternativr artnr: AP015 som ger 90 l/tim och ett max tryck på 0,25 Bar. En nålventil tål max 0,25 Bar. 

Om en tryckregulator typ Malpassi FK 2 monteras mellan bensinpumpen och förgasaren säkerställer man ett jämnt flöde fram till förgasaren. Trycket överstiger ej 0,13 bar (Nålventilen tål högst 0,25 bar).

Montera gärna in ett bränslefilter med backventil Artnr: 8601.ANVISNING FÖRGASARSKÖTSEL 

Efter ca 2000 mils körning är förgasaren i behov av en mindre översyn för att säkerställa en driftsäker funktion. 
Nålventilen börjar bli så sliten att den läcker igenom bensin, vilket ger en ökad bränsleförbrukning. Flottörnivån stiger någon eller några mm. Skaffa därför en ny nålventil till förgasaren och en packningssats alternativt en servicesats.

Antal Benämning Artnr

1 st

Nålventil 79519.175
1 st Packningssats 92.0149.05
1 st Luftfilterinsats 605090
1 st Bränslefilter 8600
2 st Isolerplatta 39150.000
- Bränslefilter med backventil 8601
- Bränslepump Universal membran AP101
- Bränslepump Universal kolvpump AP015


Förgasaren är en mycket känslig detalj i bilens bränslesystem. Därför måste du vara extra försiktig när du arbetar med den. Speciellt varsam bör du vara med flottören. Börja med att demontera förgasaren från motorn. Tvätta den utvändigt med lämpligt rengöringsmedel, tex Misoil Avfettning (Artnr: 155200). 
Använder du tryckluft måste du vara väldigt försiktig så du inte blåser bort någon tätningsplugg. Blås aldrig in i bensingången när flottören sitter kvar i förgasaren. 

När du tar isär förgasaren skall du vara noga med att lägga delarna så att du exakt vet hur och var de skall sitta. 


Vid sammansättningen är det dags att byta ut packningar och nålventiler. Byt även ut dåliga bensinslangar och klammor. 
Filtret mellan bensinpumpen och förgasaren bör bytas varje 1000:e mil (Artnr 8600)

Vi rekommenderar att det mellan bensintanken och pumpen monteras ett bensinfilter med backventil, Artnr 8601. 

Har du haft problem vid montering av denna förgasarsats eller tycker du att den inte fungerar bra. Hör av dig till MISAB så skall vi hjälpa dig så mycket vi kan.

 

 


Copyright MISAB 2013.08-15