misab.se
Välkommen till MISAB
E-posta oss info@misab.se
Kundvagnen
PRODUKTER
Förgasare & Tillbehör
Nyheter förgasare
Båt - Förgasare
Filter - Förgasare
Tryckregulatorer
Bränslefilter
Bränslepumpar
Motorolja
Tillsatser fordon
Spray
Elprodukter
Glödlampor
Batterier
Utförsäljning

Klarna

Paypal

Swish

Postnord

 

Nålventilen - hur funkar den?

Nålventilen är hjärtat i förgasaren

Hur fungerar nålventilen? 

När bränslet strömmar ut genom spridaren sjunker bränslenivån i flottörhuset och nålventilen öppnas från sitt stängda läge och fyller kammaren med bränsle igen. Hela tiden medan bränslet flödar ut genom spridaren öppnar och stänger nålventilen efter flottörens nivå. 

Bränslenivån varierar endast några få tiondels mm. Det innebär att nålventilen har en mycket viktig funktion i förgasaren. 

Nålventilen slits mer jämförbart med tändstift och brytarspetsar och skall därför bytas regelbundet. Om man inte byter nålventilen stiger flottörnivån och för varje mm ökar bränsleförbrukningen omkring 10%. 

Nålventil i förgasare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är nålventilens funktion? 

 • Nålventilen är ”hjärtat” i förgasaren. Det gör att du behöver vara noga med att den är fräsch. Den är ofta den felande länken när något inte stämmer.
 • Nålventilen öppnar och stänger med mycket små marginaler (flera gånger i sekunden).
 • Nålventilen som bestämmer bränslenivån i förgasaren slits först.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byt till en ny nålventil

En ny nålventil håller flottörnivån konstant på rätt nivå. Rätt inställd flottörnivå gör att förgasaren går bättre och mer ekonomiskt. Viktigt är också att bränsletrycket är rätt och inte för högt. Max 0,25 Bar. Ofta är ett bränsletryck på 0,16 till 0,20 bar det bästa för de flesta standardmotorer. Tänk på att en nålventil slits (spetsen blir ojämn, se bild) och bör bytas ofta. Upplever du problem med bränsletrycket kan en mätare och tryckregulator hjälpa dig. Om nålventilen i förgasaren är sliten ökar bensinförbrukningen successivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptom på att det är dags att byta nålventil

 • Hög CO-halt på tomgång är en varningssignal och gör att bränsleförbrukningen ökar. 
 • En sliten nålventil släpper igenom för mycket bensin och ger onödigt hög bränsleförbrukning.
 • Trasiga packningar kan orsaka läckage.

 

Varför måste nålventilen bytas med jämna mellanrum? 

 • Den slits mekaniskt i samband med kontakten med sätet (spetsen blir ojämn).
 • När den slits får den för stor och oregelbunden kontaktyta mot sätet och bränslet strömmar igenom för mycket och höjer flottörnivån och sakta men säkert höjs bilens bränsleförbrukning.

 

 

 

 

 

 

 

Vad behöver bytas mer?

 • Först och främst bör nål, nålventil, membran ock packningar bytas.
 • Montera alltid ett bränslefilter mellan bränslepumpen och förgasaren. Byt bränslefilter ofta.
 • Är förgasaren sliten i bl a spjällaxlar - byt förgasare! 

 

Vad skall det vara för storlek på nålventilen?

För att ta reda på vilken storlek du skall ha på nålventilen, dividera motoreffekten med antalet förgasare och avläs nålventilens storlek i tabellen. 

 

 Hk / förgasare

Storlek i mm 

 upp till 60 hk

 1.50

61 - 110 

 1.75 

111 - 150 

 2.00 

151 - 180 

 2.25 

181 - 200 

 2.50 

över 200 hk 

 3.00 

 

Vad kan vara bra att tänka på?

När du beställer reservdelar från MISAB på reservdelar och förgasare, tag reda på bilmodell och nummer och beteckning på förgasaren.

Nummer och beteckning på förgasaren hittar du på en plåtbricka eller instansat i förgasarfoten eller någon annanstans på förgasarhuset.

Att hålla bensinförbrukningen på rimlig nivå och CO-halten inom godkända värden, kräver regelbunden kontroll. 

Har du några frågor - hör av dig till MISAB på info@misab.se.